VAGON KALDIRMA KRİKOLARI


   

      
        Almanya' nın köklü firmalarından KUMBRUCH firması
  özellikle Raylı Sistem araçlarının bakım ve imalat atölyelerinde kullanılan ; kaldırma,
  döndürme makinaları imalatında uzmanlaşmıştır.
  Kaldırma krikolari yüksek emniyet standartları çerçevesi
  nde ve TÜV firmasının düzenli kontrolü altında üretilmektedir.

       Krikolar müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilip üretilirler.
  KUMBRUCH krikolari yurt dışı ve yurt içinde gerek sağlamlığı , gerekse güvenilirliği ile ön plana çıkarken ; haklı olarak kullanıcılar tarafından tercih edilen ürünlerdir.